Útlevél Ára

Rendes eljárásban (20 napon, illetve ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, 8 napon belül) nagykorú kérelmező részére kiállított magánútlevél és második magánútlevél esetén az eljárási illeték:

  • 5 évig érvényes magánútlevélnél 7.500 forint,
  • 10 évig érvényes magánútlevélnél 14.000 forint,
  • 1 évig érvényes magánútlevélnél (nem tartalmaz ujjnyomatot) 2.500 forint,
  • legfeljebb 5 évig érvényes második magánútlevél 15.000 forint (munkáltató kérheti a munkavállaló részére),
  • 5 évig érvényes második magánútlevél 15.000 forint (magánszemély kérheti saját részére különös méltánylást érdemlő okból),
  • 1 évig érvényes második magánútlevél 5.000 forint (a munkáltató vagy magánszemély kérelmezi, de az útlevél nem tartalmaz ujjnyomat adatot, lásd: Fogalmak rész A második magánútlevél),
  • illetékmentes az eljárás a 65. életévét betöltött személy magánútlevele és második magánútlevele esetén.

Útlevél Ára